Sposób załatwiania spraw

Zasady i warunki udostępniania zbiorów bibliotecznych, korzystania z dostępu do Internetu oraz innych usług są określone w regulaminach:

regulaminy

Dane z rejestrów podlegające ochronie na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz.926), przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, udostępniane są wyłącznie na wniosek osoby upoważnionej. Pozostałe sprawy zgodnie z Regulaminem Pracy, Kodeksem Pracy oraz z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Zarządzenia i procedury postępowania:

Podziel się z innymi

Biuletyn informacji publicznej - MENU

Redakcja BIP / Koordynator do spraw dostępności

Zaloguj się