WOLONTARIAT

Masz chęć do pracy i trochę wolnego czasu? Zostań wolontariuszem Biblioteki Publicznej w dz. Białołęka!
Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy chcą:

Wolontariuszem w naszej Bibliotece może zostać każda osoba, która ukończyła 14 rok życia i wyraża chęć współdziałania z daną placówką biblioteczną. Po określeniu zasad wzajemnej współpracy następuje podpisanie “Porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontariackich”. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. Wolontariuszowi przysługuje prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonywaniu świadczeń wolontariackich i opinii o wykonywanej pracy. Czekamy na zgłoszenia! Kontakt do koordynatora wolontariatu BP Białołęka: Dorota Dziedzic, tel. 22 814-62-51

Podziel się z innymi

Najważniejsze informacje