Przedmiot działalności

Celem działalności Biblioteki jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury.

Do zadań Biblioteki należy:

  • gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych;
  • udostępnianie zbiorów czytelnikom na miejscu i wypożyczanie na zewnątrz;
  • umożliwianie użytkownikom Biblioteki dostępu poprzez Internet do wszelkich informacji z wyjątkiem treści zastrzeżonych w regulaminie określającym zasady dostępu do Internetu;
  • popularyzacja czytelnictwa;
  • doskonalenie metod i form pracy w placówkach bibliotecznych;
  • współdziałanie z instytucjami kultury i oświaty na terenie dzielnicy Białołęka

Podziel się z innymi

Biuletyn informacji publicznej - MENU

Redakcja BIP / Koordynator do spraw dostępności

Zaloguj się