Już w niedzielę 8 maja  rozpoczyna się XIX Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Przez cały tydzień w białołęckich placówkach będzie odbywać się akcja „Książka za książkę”, na pewno pamiętacie ją z poprzednich edycji! W Bibliotekach znajdziecie specjalnie przygotowane regały z książkami przeznaczonymi na wymianę. Tyle, ile książek przyniesiecie, tyle samo będziecie mogli zabrać. Prosimy o przynoszenie książek w dobrym stanie.

Przy oddaniu książek otrzymacie bilecik, na którym zostanie zaznaczona liczba przyniesionych książek. Bilecik obowiązuje we wszystkich białołęckich bibliotekach – to znaczy, że możecie oddać książki do jednej placówki, a wziąć książki z innej.

Regulamin projektu „Książka za książkę”

  1. Udział w akcji jest bezpłatny.
  2. Warunkiem uczestnictwa w projekcie „Książka za książkę…” jest przyniesienie do wybranej biblioteki co najmniej jednej książki na wymianę.
  3. Uczestnik  akcji przy wejściu do placówki przyniesione przez siebie książki przekazuje organizatorom.
  4. Uczestnik otrzymuje specjalny bilet, który pozwala mu na „wyniesienie” tylu książek, ile przyniósł na wymianę.
  5. Organizatorzy udostępniają książki uczestnikom na specjalnie przygotowanych stołach.
  6. Podczas akcji ani organizator, ani uczestnicy nie mogą pobierać opłat za wymianę książek.
  7. Książki przyniesione na wymianę powinny być w stanie dobrym. Nie powinna to być literatura specjalistyczna, ani książki o treściach obraźliwych i pornograficznych.
  8. Książki, które nie znajdą nowego właściciela wykorzystane będą podczas następnej akcji wymiany książek.
  9. Podczas akcji będą robione zdjęcia, które zostaną wykorzystane w celach promocyjnych biblioteki.
Udostępnij

Najważniejsze informacje

Ostatnie wiadomości

Kategorie

Najważniejsze informacje

Ostatnie wiadomości​

Kategorie

Zaloguj się