Status prawny

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy jest samodzielną jednostką organizacyjną w formie samorządowej instytucji kultury, posiadającą osobowość prawną, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Stołecznego Warszawy w dniu 29 stycznia 1999 r. pod numerem 2.

Organizatorem Biblioteki jest Miasto Stołeczne Warszawa a organem nadzorującym Urząd Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy. Biblioteka działa na podstawie:

  • Statutu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy (stanowiący załącznik do Uchwały nr Nr XVIII/439/2015 z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z późn. zm.)

Załączniki:

Podstawa prawna:

Podziel się z innymi

Biuletyn informacji publicznej - MENU

Redakcja BIP / Koordynator do spraw dostępności

Zaloguj się