OGŁOSZENIA

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

Termin składania ofert: 2 października 2023 r.

Prezydent m. st. Warszawy w dniu 23.08.2023 r. ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

  • Oferty wraz z załącznikami należy złożyć osobiście w Wydziale Kadr dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197 pok. 237 w dniach i godzinach pracy Urzędu Dzielnicy Białołęka (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00) lub przesłać w zamkniętych kopertach, przy czym liczy się data i godzina dostarczenia oferty, na adres:

              Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

              Wydział Kadr

              Modlińska 197

              03-122 Warszawa

      z dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka m.st.                  Warszawy.  Nie otwierać.”;

  • Informacji o konkursie oraz warunkach organizacyjno-finansowych odnoszących się do działalności BP Białołęka udzielają pracownicy Wydziału Kultury dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, ul. Marywilska 44  p.225, 03-042 Warszawa, tel. +48 22 443 84 51;    
  • Oferty muszą wpłynąć na podany adres w terminie  40 dni od dnia podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o konkursie.

AKT

ZAŁĄCZNIKI

Podziel się z innymi

Biuletyn informacji publicznej - MENU

Redakcja BIP / Koordynator do spraw dostępności

Zaloguj się